Yazılım Çözümleri

Saynet Stok Sayım, dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyan firmalar için bütün veya kısmi yazılım geliştirme hizmeti sunmaktadır. Saynet Stok Sayım sunduğu tüm yazılım ürünleri ve hizmetlerinde müşterilerine rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan yazılım geliştirme süreci esaslarına uygun olarak projelerini gerçekleştir.

Bu süreçler zamana dayalı, sonuçları önceden belirli ve hata tespit mekanizmasına sahip bileşenlerden oluşmaktadır.

Planlama ve Tahmin
Bu aşamada ana yazılım geliştirme aşamaları ve gerçekleştirilecek aktiviteler, yazılım geliştirme ve test ortamları, kaynak planlamaları yapılmaktadır.

İhtiyaç Analizi
Gereksinim analizlerinde müşteri ile sık sık bir araya gelinmekte ve yazılım gereksinimlerinin müşteri isteklerini eksiksiz yansıtması sağlanmaktadır.

Tasarım
Bu aşamada yazılım gereksinimleri temel alınarak yazılım mimarisi ve detay tasarımı gerçekleştirilmektedir.

Programlama
Yazılım geliştirme ekibi tarafından yazılım gereksinimlerine ve tasarımına uygun kod geliştirilmektedir. Grafik tasarım ekibi tarafından, günümüz grafik tasarım standartları ve teknolojilerine uygun kullanıcı dostu arayüzler hazırlanmaktadır.

Test
Bu aşamada üretilen kod yazılım gereksinimlerine göre test edilmektedir. Bunlar hem işlevsel testler hem de yük testi, performans testi, stres testi gibi işlevsel olmayan testlerdir.

Kurulum ve Eğitim
Bu aşamada Saynet Stok Sayım teknik personeli tarafından yazılımın müşteri tarafına kurulumu gerçekleştirilmektedir ve yazılım hakkında müşteri eğitimleri verilmektedir.

Bakım – Destek
Bu aşamada gerçek ortamda çalışan yazılımda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar giderilmektedir ve aylık olarak hazırlanan raporlar ile müşteri bilgilendirilmektedir.

IT Danışmanlığı

Saynet Stok Sayım, müşterilerinin stratejik projelerinde katma değer sağlayan bilişim teknolojileri danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda ;

• Teknik Destek
• Eğitim
• Uygulama Geliştirme
• Bilgi/Veri Transferi
• Proje Yönetimi
• Sosyal Medya Danışmanlığı
konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.