STOK SAYIMI

Stok sayımı; stok taşıyan herhangi bir firmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar, belli periyotlarda stok ve depolarındaki ürünlerin adet ve özelliklerinin doğrulanması, kayıplarının belirlenmesi amacı ile stok sayımını gerçekleştirirler.
İşletme sayım sonucunda kaydi (teorik) envanter ile fiili envanterin karşılaştırılması ve stokların fiili envantere göre eşitlenmesini sağlamaktadır.

Stok sayımı yapmayan işletmelerin diğer bir problemi de ürünlerinin ne kadarının çalınma yolu ile zarara uğradıklarını bilememeleridir. Fire ve hırsızlığın boyutlarını bilmek stok takibi ve stok sayımı ile mümkündür.

Gıda pazarlamacıları Enstitüsünün, Amerika’da yaptığı bir araştırmada hırsızlıkların şu şekilde bölündüğünü görüyoruz.

Plasiyer Hırsızlığı : % 15
Müşteri Hırsızlığı : % 35
Soygun : % 6
Personel hırsızlığı : % 44

Eğitim ve gelir seviyesi düşünüldüğünde benzer sonuçlar Türkiye içinde mümkün görünmektedir. Yukarıdaki tabloya baktığımızda kendi personeli ile sayım yapan firmaların doğru yapmadıkları görülmektedir.

Bizi tercih ettiğinizde;
– Sayım maliyetleriniz düşer
– Depo/Mağazalarınız objektif olarak sayılır
– Uzman Ekibimiz Sayım esnasında Depo/Mağazanızın düzeni hakkında denetleme yaparak firmanıza rapor verir