Saha Araştırmaları ve Anket Uygulamaları

Saha araştırma anketleri ile bir çok farklı türde veri toplamak mümkündür. Bu bilgiler bir çok alanda kullanılabilmektedir.
Müşteri profilinin belirlenmesi, Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, müşteri tatmininin ölçümü, organizasyonun güçlü ve zayıf taraflarının belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanların tespiti, yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü bunlardan sadece birkaçıdır.

Anket oldukça popüler ve basit veri toplama yöntemidir. Ancak sürekli ve düzenli uygulanmalrı halinde yarar sağlamaktadır.

Anketin Avantajları

1. Geniş kitlelere uygulama imkanı vermesi
2. Diğer tekniklere göre daha ekonomik olması
3. Kişisel bilgilere(Ad Soyad, TC Kimlik No vb.) ihtiyaç duymadığından özgün ve açık bilgiye erişebilmesi
4. Araç ve gerece ihtiyaç olmadan hazırlanır ve uygulanabilir olması
5. Farklı demografik özelliklere sahip kişiler için uygulanabilir ve raporlanabilir olması

Profil Belirleme Analizleri

Mağazacılıkta başarının kilit noktası müşterinin tanınması ve bu isteklerin karşılanmasıdır. Bu amaçla, müşteri kitlesini tanımak, beklentilerini öğrenmek ve bu beklentileri karşılamaya yönelik müşteri profili analizileri sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlar ürün geliştirme ve pazarlama ve hizmet stratejilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Müşteri Memnuniyet Analizleri

Perakende sektörü son yıllarda giderek artan rekabete, modern pazarlama yaklaşımını geliştirerek ve müşteri memnuniyetini artırarak cevap vermektedir. İhtiyaçlara göre sunulan saha araştırmaları hızla büyüyen perakendecilik sektöründe müşterilerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve memnuniyetleri etkileyen faktörlerin, demografik özellikleri farklı olan müşteriler tarafından nasıl algılandığını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yapılan saha çalışmaları için hazırlanan anketlerden elde edilen veriler Stata, SPSS, Minitab gibi bilimsel çevrelerce kabul görmüş istatistiksel analiz programları ile analiz edilerek, verilerden müşteri memnuniyetine yönelik anlamlı ve rafine sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir. Profesyonel veri analiz teknikleri ve sonuçlarından, ulusal ve uluslar arası mağazacılık sektöründe lider birçok firma müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla faydalanmaktadır.