Dönemsel İş Gücü

Günümüz iş dünyasında firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak personel temini kadrolu personel ile dönemsel ve daimi kadro dışı (outsource) personelin doğru bileşimini oluşturan firmalar, çok yönlü bir kazanç elde etmektedirler; şöyle ki gerektiğinde dönemsel iş gücü olanaklarından yararlanarak üretiminizi artırabilir, gerektiğinde ise daha düşük sayıda personelle maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Bu yolla sağlayacağınız organizasyonel esneklik, firmanıza benzersiz bir hareket kabiliyeti kazandırır.

Tercih edilen Dönemsel İş Gücü örnekleri:

1. Yıllık izin süresince
2. Doğum izinlerinde
3. Hastalık izinlerinde
4. Askerlik görev süresince
5. Ani gelişen iş gücü ihtiyaçlarında
6. Dönemsel veya proje bazlı iş yükü artışlarında
7. Mevsimsel iş gücü ihtiyaçlarında
8. Stok, depo sayım ve kontrol zamanlarında
9. Kampanya, tanıtım vb. konularda
10. Kurumun ihtiyaç duyacağı benzeri zamanlarda